Giảng viên Đinh Trung Thành
Giảng viên

Giảng viên Đinh Trung Thành

- CMO AppOn & Bot Bán Hàng

- Kinh nghiệm hơn 6 năm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược và tối ưu Digital Marketing cho doanh nghiệp SME.

- Giảng viên khóa Inbound Marketing tại Vinalink.

- CMO AppOn & Bot Bán Hàng

- Kinh nghiệm hơn 6 năm trong lĩnh vực tư vấn chiến lược và tối ưu Digital Marketing cho doanh nghiệp SME.

- Giảng viên khóa Inbound Marketing tại Vinalink.

Call Zalo Messenger