Giảng viên Nguyễn Trọng Thơ
Giảng viên

Giảng viên Nguyễn Trọng Thơ

- CEO Inet

- 14 năm kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy và chia sẻ về Marketing qua các khóa học Marketing Online.

- Giảng viên khóa Inbound Marketing tại Vinalink.

- CEO Inet

- 14 năm kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy và chia sẻ về Marketing qua các khóa học Marketing Online.

- Giảng viên khóa Inbound Marketing tại Vinalink.

Call Zalo Messenger