TÀI LIỆU  Slide khoá học

50 cách tiếp cận khách hàng

50 PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN KHÁCH HÀNG ĐA KÊNH:

- Các kênh Offline
- Các kênh Online 
- Các kênh Offline quản lý Online
- Các kênh Online quản lý Offline

Tải tài liệu TẠI ĐÂY
 
Call Zalo Messenger