Chuyên gia Lý Bầu
Giảng viên

Chuyên gia Lý Bầu

Cô Lý Bầu: Giảng dạy Facebook Marketing từ 2012 tại Vinalink và hầu hết trung tâm digital tại Hà Nội, cô Lý Bầu đã đào tạo hàng ngàn học viên, với nhiều anh chị đã thành công và là chủ các thương hiệu lớn.
Cô Lý Bầu: Giảng dạy Facebook Marketing từ 2012 tại Vinalink và hầu hết trung tâm digital tại Hà Nội, cô Lý Bầu đã đào tạo hàng ngàn học viên, với nhiều anh chị đã thành công và là chủ các thương hiệu lớn.
Cô từng làm vị trí digital marketing tại Vatgia.com, Mia.vn, hợp tác hỗ trợ hoạt động Facebook Marketing của nhiều nhãn hàng. Tham gia training inhouse tại nhiều đơn vị lớn. Hiện cô đang trực tiếp kinh doanh tại TP.HCM
Call Zalo Messenger